טיפול שנתי

טיפול שנתי לרכב זה לא רק "שמן ומסנן שמן"…זה בדיקה כוללת על מצבו המכני של הרכב. לכן אנו מפרקים את הגלגלים, מעלים את הרכב על הליפט, בודקים בלמים, בולמים, משולשים, צמיגים, נזילות, מערכת פליטה ועוד ועוד.בדיקה זו וטיפול נדרש במידת הצורך מבטיחים את אורך החיים של הרכב שלכם!