מאזדה CX5 נפח מנוע 2.0

טיפול קטן מסנן שמן מנוע 12(M+CX56) # דיסקית נחושת לפקק אגן שמ חומר מסיר פיח למנועי בנזין PM שמן מנוע W305 בנזין       כולל בדיקות מקיפות: בדיקת בלמים כללית וכיוונם תושבות מנוע הגה וגומיות להגה ציריות וגומיות בדיקת אורות כללית וכיוונם מצבר תיאום מנוע (במידת הצורך) חיזוק ברגים כללי ניקוי מנוע בולמי זעזועים […]

מאזדה 6 חדשה מנוע 2.0 משנת 2013

טיפול קטן שמן מנוע W305 בנזין מסנן שמן מנוע 12(M+CX56) # דיסקית נחושת לפקק אגן שמ חומר מסיר פיח למנועי בנזין PM       כולל בדיקות מקיפות: בדיקת בלמים כללית וכיוונם תושבות מנוע הגה וגומיות להגה ציריות וגומיות בדיקת אורות כללית וכיוונם מצבר תיאום מנוע (במידת הצורך) חיזוק ברגים כללי ניקוי מנוע בולמי זעזועים […]

מאזדה 6 עד שנת 2013 דגם GH מנוע 2000

טיפול קטן שמן מנוע W305 בנזין מסנן שמן מנוע #M+3M+3MFL3 דיסקית נחושת לפקק אגן שמ חומר מסיר פיח למנועי בנזין PM     כולל בדיקות מקיפות: בדיקת בלמים כללית וכיוונם תושבות מנוע הגה וגומיות להגה ציריות וגומיות בדיקת אורות כללית וכיוונם מצבר תיאום מנוע (במידת הצורך) חיזוק ברגים כללי ניקוי מנוע בולמי זעזועים מיזוג אויר […]

מאזדה 5 דגם CR / CW

טיפול קטן שמן מנוע W305 בנזין מסנן שמן מנוע #M+3M+3MFL3 דיסקית נחושת לפקק אגן שמ חומר מסיר פיח למנועי בנזין PM     כולל בדיקות מקיפות: בדיקת בלמים כללית וכיוונם תושבות מנוע הגה וגומיות להגה ציריות וגומיות בדיקת אורות כללית וכיוונם מצבר תיאום מנוע (במידת הצורך) חיזוק ברגים כללי ניקוי מנוע בולמי זעזועים מיזוג אויר […]

מאזדה 3 חדשה BM/BN נפח 1.5 משנת 2013

טיפול קטן שמן מנוע W305 בנזין מסנן שמן מנוע 12(M+CX56) # דיסקית נחושת לפקק אגן שמ חומר מסיר פיח למנועי בנזין PM       כולל בדיקות מקיפות: בדיקת בלמים כללית וכיוונם תושבות מנוע הגה וגומיות להגה ציריות וגומיות בדיקת אורות כללית וכיוונם מצבר תיאום מנוע (במידת הצורך) חיזוק ברגים כללי ניקוי מנוע בולמי זעזועים […]

מאזדה 3 BK+BL עד שנת 2012 מנוע 1600

טיפול קטן שמן מנוע W305 בנזין מסנן שמן מנוע L+121+3233# דיסקית נחושת לפקק אגן שמ חומר מסיר פיח למנועי בנזין PM       כולל בדיקות מקיפות: בדיקת בלמים כללית וכיוונם תושבות מנוע הגה וגומיות להגה ציריות וגומיות בדיקת אורות כללית וכיוונם מצבר תיאום מנוע (במידת הצורך) חיזוק ברגים כללי ניקוי מנוע בולמי זעזועים מיזוג […]

מאזדה 2 חדשה 1.5 משנת 2013

טיפול קטן שמן מנוע W305 בנזין דיסקית נחושת לפקק אגן שמ מסנן שמן מנוע 12(M+CX56) # חומר מסיר פיח למנועי בנזין PM       כולל בדיקות מקיפות: בדיקת בלמים כללית וכיוונם תושבות מנוע הגה וגומיות להגה ציריות וגומיות בדיקת אורות כללית וכיוונם מצבר תיאום מנוע (במידת הצורך) חיזוק ברגים כללי ניקוי מנוע בולמי זעזועים […]

מאזדה 2 דגם DE עד שנת 2013​

טיפול קטן שמן מנוע W305 בנזין מסנן שמן מנוע L+121+3233# דיסקית נחושת לפקק אגן שמ חומר מסיר פיח למנועי בנזין PM     כולל בדיקות מקיפות: בדיקת בלמים כללית וכיוונם תושבות מנוע הגה וגומיות להגה ציריות וגומיות בדיקת אורות כללית וכיוונם מצבר תיאום מנוע (במידת הצורך) חיזוק ברגים כללי ניקוי מנוע בולמי זעזועים מיזוג אויר […]